XLII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszamy na XLII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022r. o godz. 14.:oo.

Porządek obrad przewiduje m.in. debatę nad “Raportem o stanie Gminy Wiskitki za 2021″ rok.

„Raport o stanie Gminy Wiskitki za 2021 rok” – dostępny na stronie: https://wiskitki.bip.net.pl/?a=5440

Informacja dot. debaty nad Raportem: https://wiskitki.bip.net.pl/?a=5443

Miejsce obrad:

 • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XLI/2022 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wiskitki za 2021 rok,
  – debata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 9. Absolutorium:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Wiskitki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie Wiskitki na rok szkolny 2022/2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Sokule.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 74/XXIV/20 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie nadania ulic w miejscowości Franciszków.
 15. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XLII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 23 czerwca 2022r.

Skip to content