XLIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLIX Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 24 marca 2023r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr XLVIII/2023 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska Rady Miasta i Gminy Wiskitki dotyczącego planowanych przebiegów Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej na terenie gminy Wiskitki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 107/XLVII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 41 w miejscowości Oryszew Osada.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 41 obręb Oryszew Osada, gmina Wiskitki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 122/14 obręb ewidencyjny Wiskitki.
14. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiskitki na rok 2023.
15. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach w 2022 roku.
16.Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
17. Wolne wnioski i informacje.
18. Zakończenie obrad.

Wykaz głosowań Radnych – XLVIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 24 marca 2023r.

Skip to content