XLV Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLV Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 27 października 2022r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów nr XLII/2022, nr XLIII/2022 i nr XLIV/2022 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołtysa Sołectwa Łubno podtrzymującego wniosek o przyznanie Sołectwu środków z funduszu sołeckiego w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Starowiskitki w drodze bezprzetargowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości o pow. 16,5m2 na okres 10 lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 34/2 pod budowę szafy zewnętrznej telekomunikacyjnej w miejscowości Guzów, obręb Guzów Cukrownia w drodze bezprzetargowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Działki.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 12/IV/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach i w szkołach prowadzonych przez Gminę Wiskitki.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 69/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Aleksandrów.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 70/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Antoniew.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 71/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Babskie Budy.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 72/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Cyganka.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 73/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 74/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Czerwona Niwa-Parcel.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 75/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Duninopol.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 76/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Działki.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 77/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Feliksów.
24. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 78/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Franciszków.
25. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 79/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów.
26. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 80/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Guzów-Osada.
27. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 81/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Hipolitów.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 82/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Janówek.
29. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 83/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Jesionka.
30. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 84/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Józefów.
31. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 85/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Kamionka.
32. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 86/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubno.
33. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 87/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Miedniewice.
34. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 88/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Morgi.
35. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 89/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowa Wieś.
36. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 90/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowe Kozłowice.
37. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 91/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Drzewicz.
38. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 92/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Nowy Oryszew.
39. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 93/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Oryszew-Osada.
40. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 94/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Podoryszew.
41. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 95/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Popielarnia.
42. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 96/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Prościeniec.
43. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 97/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Różanów.
44. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 98/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Smolarnia.
45. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 99/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Sokule.
46. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 100/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stare Kozłowice.
47. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 101/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki-Parcel.
48. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 102/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Starowiskitki.
49. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 103/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Stary Drzewicz.
50. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 104/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Tomaszew.
51. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 105/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wiskitki.
52. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 106/X/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 26 października 2011r. w sprawie Statutu Sołectwa Wola Miedniewska.
53. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
54. Analizy oświadczeń majątkowych.
55. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
56. Wolne wnioski i informacje.
57. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych- XLV sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki w dniu 27 października 2022r.

Skip to content