XXIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXIX Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2021r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:

  • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
  • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Ustalenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
  4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Wiskitkach.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragmenty miejscowości Wiskitki i Cyganka.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Wiskitki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miejscowości Starowiskitki w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2.
  8. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 12 kwietnia 2021r.

Skip to content