XXX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXX Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 17 maja 2021r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:

  • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
  • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2021 rok.
11.Wolne wnioski i informacje.
12.Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXX sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 17 maja 2021r.

Skip to content