XXXIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXXIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki inaugurującą uroczystości jubileuszowe 800-lecia Miasta Wiskitki.

Obrady odbędą się w dniu 26 sierpnia 2021r., godz. 17:oo, w auli Przedszkola Publicznego w Wiskitkach (ul. Spółdzielcza 2, Wiskitki).

PORZĄDEK SESJI
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. 800 lat Wiskitek – rys historyczny (prelekcja).
4. Wystąpienia Uczestników obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia Jubileuszu 800-lecia Miasta Wiskitki.
6. Ceremonia nadania Tytułów „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”.
7. Zakończenie obrad.

Wykaz głosowania Radnych – uroczysta Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 26 sierpnia 2021r.

Skip to content