XXXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXXVI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 07 grudnia 2021r. o godz. 15:oo.
Miejsce obrad:
– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz . 1372 z późn. zm.)./
PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiskitki” i przekazania go do zaopiniowania.
7. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXXVI sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki 

Skip to content