XXXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się
w dniu 28 grudnia 2021r. o godz. 12:oo.

Miejsce obrad:

 • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej
  w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr XXXV/2021 i nr XXXVI/2021 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2022:
  – odczytanie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  – odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
  – odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
  – dyskusja,
  – głosowanie nad proponowanymi poprawkami,
  – głosowanie projektu Uchwały Budżetowej.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 38/XXI/20 z dnia 25 czerwca 2020r. w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Wiskitki.
 12. Podjęcie decyzji w sprawie Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Mazowieckiego dotyczącego Uchwały Nr 73/XXXV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 10 listopada 2021r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego miejscowość Jesionka – Obszar 1a.
 13. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXXVII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki na sesji w dn. 28 grudnia 2021r.

Skip to content