Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT – duży projekt w Gminie Wiskitki


Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji ogólnej na terenie wiejskiej Gminy Wiskitki w 4 Szkołach Podstawowych (w Wiskitkach, Franciszkowie, Guzowie oraz Miedniewicach) w okresie VI 2019–VI 2020, poprzez kształtowanie kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności 224 uczniów oraz kształtowanie kompetencji 32 nauczycieli.

Dofinansowanie projektu z UE: 704 426,45 zł
Całkowita wartość projektu: 880 533,06 zł

Regulamin naboru oraz kwestionariusze rekrutacyjne dostępne są w Sekretariatach oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w Projekcie.

Skip to content