Z ministrem o edukacji

Wójt Gminy Wiskitki Franciszek Grzegorz Miastowski oraz inni samorządowcy z województwa mazowieckiego brali udział w debacie dotyczącej zmian w systemie edukacji, którą zorganizował wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera. Spotkanie z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej odbyło się we wtorek 4 października na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. O szczegółach poniżej.


Będziemy z każdym samorządem podczas wprowadzania zmian w systemie edukacji – powiedziała szefowa MEN. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wzięła udział w konferencji dla samorządów województwa mazowieckiego. Podczas debaty zorganizowanej przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę rozmawiano o zadaniach stojących przed samorządami w związku z założeniami przygotowanych przez MEN projektów ustaw – ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z obecnym stanem oświaty na Mazowszu oraz przygotowaniem szkół do wprowadzania zmian.

Na konferencji obecna była również Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN, która zaprezentowała główne kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego.

W konferencji dla samorządów „Rola i zadania samorządów w zmianach w systemie oświaty” udział wzięli m.in. Zdzisław Sipiera, wojewoda mazowiecki, Aurelia Michałowska, mazowiecki kurator oświaty, ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW, przedstawiciele samorządów gminnych oraz powiatowych z województwa mazowieckiego.

debata1 debata2

 

 

 

 

 

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Skip to content