Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska gminnego “Mój Rynek” w Wiskitkach gm. Wiskitki”

                                                                                                                                       

Operacja typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa targowiska gminnego “Mój Rynek” w Wiskitkach gm. Wiskitki” zrealizowane zostało przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wartość dofinansowania: 774 359,00 zł

Skip to content