Zapraszam na LX Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 11 marca 2024r. o godz. 14:oo.

Zapraszam na LX Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 11 marca 2024r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)./

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
4.Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
5.Podjęcie uchwały w sprawie: Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2024 rok.
6.Sprawy różne.
7.Zakończenie obrad.

Skip to content