Zapraszam na LXI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024r. o godz. 15:00

Zapraszam na LXI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 19 marca 2024r. o godz. 15:00.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)./

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu.
8. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach.
9. Zakończenie obrad Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.)./

 

Skip to content