Zaproszenie do udziału w seminarium

W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”.

Seminarium skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach.

Jednym z głównych jego założeń jest wskazanie takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów
(w tym sprawozdawczość), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem
oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające wybrany termin spotkania (1 z 3), nazwę i adres przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko uczestnika. Rejestracja uczestników prowadzona jest do dnia 4 października br. (dla terminu I), 9 października br. (dla terminu II), 23 października br. (dla terminu III). Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę dzwonić pod nr telefonu (22) 59 79 463.

plakat-1

Skip to content