Zaproszenie do współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej

W imieniu Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie warszawsko – zachodnim serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe do nawiązania współpracy z doradcami OWES.
Poniżej publikujemy treść oferty.

skan_2017101115241200_1 skan_2017101115241200_2

Skip to content