Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 19.02.2018 r. ws. konsultacji projektu uchwały

Szanowni Państwo, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki zostało opublikowane Zarządzenie Nr 19 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 19.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne pedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę Wiskitki.

Zapraszmy do zgłaszania uwag.

Biuletyn Informacji Publicznej 

Skip to content