Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 19.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Szanowni Państwo, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki zostało opublikowane Zarządzenie Nr 20 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 19.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokosci środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzajów świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania.

Zapraszmy do zgłaszania uwag.

Biuletyn Informacji Publicznej 

Skip to content