Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Szanowni Państwo, 

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiskitki zostało opublikowane Zarządzenie Nr 26/2018 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy W

Zapraszmy do zgłaszania uwag.

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wiskitki

Skip to content