Zarządzenie Nr 52 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 7 maja 2024 r.

Zarządzenie  NR 52
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
 z dnia 7 maja 2024 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej
im. Marii Kownackiej w Wiskitkach

Skip to content