Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 09 maja 2024r.

Zarządzenie Nr 55 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 09 maja 2024r.
w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Wiskitki.

Skip to content