Zarządzenie Wójta Gminy Wiskitki

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017r. Szczegółowe informacje dostępne są na Biuletynie Informacji Publicznej.

Skip to content