Zawiadomienie

Zgodnie z decyzją nr 1395 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14 października 2016 układ ruralistyczny Guzowa, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego. Poniżej zamieszczamy skan zawiadomienia jakie w ostatnich dniach wpłynęło do Urzędu Gminy.

zawiadomienie

 

Skip to content