Zawieszona działalność klubów dziecięcych, żłobków i szkół

Wojewoda Mazowiecki w Komunikacie z dnia 11.03.2020 r. wydanym na podstawie decyzji Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego:

  1. zarządza zawieszenie wszystkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa mazowieckiego;
  2. poleca wójtom zawieszenie do 25 marca działalność klubów dziecięcych i żłobków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Wiskitki wydał w dniu 11.03.2020 r. rozporządzenie w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez Gminę Wiskitki, instytucje publiczne oraz inne podmioty. Oznacza to, że zgodnie z treścią zarządzenia w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 roku zawiesza się działalność wyżej wymienionych podmiotów na terenie Gminy Wiskitki.

W tym okresie nie funkcjonują:

  • Żłobek Publiczny w Wiskitkach
  • Przedszkole Publiczne w Wiskitkach wraz z oddziałami przedszkolnymi
  • Szkoły Podstawowe prowadzone przez Gminę Wiskitki
  • przedszkola i inne placówki tworzone przez inne instytucje lub podmioty.

Zachęcamy, aby szczególnie w okresie niefunkcjonowania placówek zadbać o sytuację zdrowotną własną oraz najbliższych. Pamiętajmy, że nie jest to czas na spotkania prywatne lub towarzyskie, a jest to raczej czas, w którym powinniśmy szczególnie zabezpieczyć się przed potencjalnym zagrożeniem.

Skip to content