Zgłaszanie odpadów gabarytowych do odbioru a awaria sieci telefonicznej w Urzędzie ❗

Szanowni Państwo, trwa awaria sieci telekomunikacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki. Występują utrudnienia w kontakcie telefonicznym z Urzędem. W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje, że odpady gabarytowe zostaną odebrane od mieszkańców bez zgłoszenia ich w dniu dzisiejszym. Pomimo to prosimy o ich zgłaszanie po usunięciu awarii, to jest – mamy nadzieję – od poniedziałku!
Skip to content