Zgłosili uwagi do nowelizacji

Rada Społeczna ds. CPK przygotowała stanowisko dotyczące nowelizacji ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Podkreśla w nim, „że Projekt nie tylko w wielu aspektach nie spełnia postulatów strony społecznej, lecz nawet co do niektórych zagadnień wręcz pogarsza sytuację prawną mieszkańców gmin reprezentowanych przez członków Rady oraz właścicieli nieruchomości położonych na terenie tych gmin…”

– Ze względu na bardzo krótki termin wyznaczony Radzie na opracowanie stanowiska dotyczącego Projektu (w szczególności krótki w porównaniu do wielomiesięcznego okresu prac strony rządowej nad Projektem), poniższe uwagi mają charakter generalny i jako takie, nie są wyczerpujące. Rada zastrzega sobie możliwość uzupełnienia swojego stanowiska, jak również jego modyfikacji w przyszłości, w szczególności w kontekście możliwej ewolucji Projektu w ramach rządowego procesu legislacyjnego – czytamy w piśmie skierowanym do Mikołaja Wilda, prezesa CPK.

W załączeniu pełne wersje pisma Społecznej Rady oraz wystosowane przez nią postulaty.

oprac. jp, UG Wiskitki

Stanowisko Rady Społecznej ds. CPK wobec projektu nowelizacji ustawy o CPK

Postulaty Rady Społecznej ds CPK

Skip to content