Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel

Rafał Mitura – Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Wiskitkach informują, że:
– ustawowy czas weryfikacji wniosków na dodatki węglowe wynosi do 2 miesięcy. Bardzo prosimy o wyrozumiałość, ponieważ czas oczekiwania jest zależny od weryfikacji wniosku zgodnie z deklaracją złożona do CEEB.
– Jednocześnie informujemy, ŻE ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA WĘGIEL ODBYWA SIĘ RÓWNIEŻ NA PODSTAWIE DEKLARACJI O ŹRÓDLE CIEPŁA, którą składaliście Państwo do 11 sierpnia 2022 roku.
O wszelkich zmianach wprowadzanych przez ustawodawcę będziemy informowali na bieżąco.
Skip to content