Zimowy wypoczynek dzieci rolników

Turnus realizowany jest dla dzieci w wieku 10-16 lat (wyłącznie dzieci urodzone po 1 stycznia 2007 r), których co najmniej jeden z rodziców objęty jest rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego w pełnym zakresie, tzn. jednocześnie ubezpieczeniem wypadkowym , chorobowym i macierzyńskim oraz emerytalno- rentowym lub pobiera świadczenie z KRUS ( emerytura, renta).

Koszty wyjazdu: 700 zł

termin zimowiska: 12-18 lutego 2023 roku

miejsce: Dom Wypoczynkowy “U Kasi” Zakopane, Olcza, ul. Rybkówka 1G

organizator wyjazdu: Związek Młodzieży Wiejskiej, ul. Chmielna 6/6 00-020 Warszawa

kontakt: koordynator Martyna Bobowska, tel. 500 562 657, mail zkzmw@zmw.pl

 

Skip to content