Zmarł Biskup Alojzy Orszulik SAC – Pierwszy Biskup Łowicki

Zmarł biskup senior Alojzy Orszulik, pierwszy biskup łowicki, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, kawaler Orderu Orła Białego, Honorowy Obywatel Gminy Wiskitki, inicjator budowy Domu Rekolekcyjnego oraz Gimnazjum w Wiskitkach.

Alojzy Orszulik przyszedł na świat 21 czerwca 1928 roku w Baranowicach na Śląsku w rodzinie rolniczej. W wieku 20 lat rozpoczął naukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży Pallotynów w Chełmie. Odbył nowicjat w Ząbkowicach Śląskich i studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. W 1957 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Kontynuował studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał magisterium i licencjat prawa kanonicznego, który wykładał w latach 1951-89 w ołtarzewskim seminarium.

Od 1962 roku pracował w Sekretariacie Episkopatu Polski. Był m.in. kierownikiem Biura Prasowego Episkopatu Polski, Konsultorem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, a także sekretarzem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Episkopatu Polski i Rządu PRL. Uczestniczył w przygotowaniach pielgrzymek papieskich do Polski. W Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu oraz członkiem Komisji ds. Wydawnictw Kościelnych.

Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1989-94 pełnił funkcję zastępcy sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

8 września 1989 roku został mianowany biskupem pomocniczym diecezji siedleckiej. Trzy miesiące później otrzymał sakrę biskupią z rąk prymasa Polski kardynała Józefa Glempa, arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego i biskupa Jana Mazura. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Christo in aliis servire” (Służyć Chrystusowi w drugich).

25 marca 1992 roku stanął na czele nowo erygowanej diecezji łowickiej, organizując wszystkie jej struktury. Powołał Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu, Caritas, Kolegium Teologiczne Diecezji Łowickiej, Radio Victoria, Dom Kapłana Seniora oraz Sąd Biskupi. Rozpoczął organizację Ośrodka Młodzieżowego przy parafii na łowickiej Korabce, gdzie następnie utworzono parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Z jego inicjatywy w sierpniu 1996 roku zorganizowano pierwszą Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę.

Przygotował pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Łowicza, która odbyła się 14 czerwca 1999 roku. Podczas wizyty Ojciec Święty gościł w łowickiej katedrze, podnosząc ją do godności bazyliki mniejszej. 22 maja 2004 roku biskup ordynariusz Alojzy Orszulik przeszedł na emeryturę. Na czele diecezji łowickiej zastąpił go bp Andrzej Franciszek Dziuba.

Za swoją działalność został odznaczony Orderem Orła Białego przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Otrzymał komandorię Missio Reconciliationis i Nagrodę im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2008.

Zmarł 21 lutego 2019 roku, w wieku 90 lat, w sześćdziesiątym drugim roku kapłaństwa i trzydziestym roku posługi biskupiej.

Uroczystości pogrzebowe, w których udział wezmą również przedstawiciele władz samorządowych Gminy Wiskitki odbędą się w najbliższy czwartek oraz piątek. Szczegóły uroczystości pogrzebowych przedstawiamy poniżej.

Przebieg uroczystości pogrzebowych

28 lutego 2019 roku (czwartek)

Godz. 18.00 – wprowadzenie trumny
do Bazyliki Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu
i Msza Święta

– po Mszy Świętej modlitwa indywidualna w intencji Zmarłego zakończona Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00.

1 marca 2019 roku (piątek)

Godz. 10.00 – modlitwa brewiarzowa przy trumnie Zmarłego

Godz. 12.00 – Msza Święta pogrzebowa

Po Mszy Świętej złożenie ciała w krypcie Katedry Łowickiej.

 

Skip to content