Zmiana terminu Spotkania Sołeckiego

Mieszkańcy Starego i Nowego Drzewicza! Nastąpiła zmiana daty spotkania! 

Zebranie wiejskie Sołectwa Stary Drzewicz zarządza się na dzień 10 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00.

Zebranie wiejskie Sołectwa Nowy Drzewicz zarządza się na dzień 11 czerwca 2024 r. o godzinie 18.00.

Zarządzenie Nr 63 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 55 z dnia 09 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zebrań Wiejskich w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Wiskitki.

 

 

Skip to content