Zostań uczestnikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żyrardowie

Zapraszamy do placówki dziennego pobytu osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej zawartym w orzeczeniu o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Nie pobieramy opłat za uczestnictwo!

W ramach zajęć terapeutycznych proponujemy:

 • możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej
 • indywidualny program rehabilitacji
 • wsparcie psychologa
 • wyjścia edukacyjno-kulturalne poza placówkę
 • darmowy posiłek dla każdego uczestnika w ramach treningu ekonomicznego
 • miłą i przyjazną atmosferę

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00

Warsztat Terapii Zajęciowej

przy MUSI NOVUM sp.zo.o

96-300 Żyrardów

ul.1 Maja 43A

tel: (46)854-30-48, (46)854-30-43

e-mail: wtzzyrardow@musinovum.pl

Obecnie pracujemy z 40-toma uczestnikami.

Zajęcia terapeutyczne organizowane są z podziałem na 8 grup pięcioosobowych, przez pięć dni w tygodniu w pracowniach: – szkoła życia – 3 grupy

 • – techniczna
 • – komputerowa
 • – dziewiarska
 • – odzieżowa
 • – rękodzieła artystyczne

W ramach zajęć w WTZ mogą być prowadzone zajęcia integracyjne w większych liczebnie grupach. W ich zakres mogą wchodzić w zależności od potrzeb

 • – gry i zabawy tematyczne
 • – zajęcia z psychologiem
 • – rekreacja i turystyka
 • – obchodzenie uroczystości i inne

materiały WTZ Żyrardów

Skip to content