Zwrot podatku akcyzowego – druga tura

Po raz drugi w 2021 r. producenci rolni mają możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Burmistrza Miasta i  Gminy Wiskitki właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) w terminie:

  • od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r.

 Limit zwrotu podatku w 2021 r. wynosi:

100,00 zł  *liczba ha użytków rolnych  oraz

30,00 zł  *średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

(Stawka zwrotu w 2021 r. wynosi: 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego)

Zwrot wypłacany jest  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie 1 – 31 października 2021 r..

Wymagane dokumenty

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2188 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1325 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1170 z późn. zm.),
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 333 z późn. zm.),

Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Skip to content