Zwrot podatku akcyzowego w roku 2022

W 2022 r. producenci rolni mają możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do Burmistrza Miasta i  Gminy Wiskitki właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego ( w tym dzierżawcy) w terminach:

  • od 1 lutego 2022 rdo 28 lutego 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi:

110,00 zł  *ilość ha użytków rolnych  

oraz

40,00 zł  *średnia roczna liczba dużych jednostek  przeliczeniowych bydła

(Stawka zwrotu w 2022 r. wynosi: 1,00 zł za 1 litr oleju napędowego)

Zwrot wypłacany jest  przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach :

  • 1 – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

Wymagane dokumenty

Oświadczenie osoby fizycznej do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Oświadczenie o użytkowanych gruntach

Wzór wniosku akcyza 2022

Zestawienie faktur zakupionego oleju napędowego

Skip to content