Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, Szanowni Pracownicy Oświaty!

W Dniu Edukacji Narodowej przekazuję wszystkim Pedagogom i Pracownikom Oświaty w gminie Wiskitki wyrazy szacunku wraz z najlepszymi życzeniami.

Serdecznie dziękuję Państwu za trud włożony w realizację zadań w tej nowej, trudnej rzeczywistości, za wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów, otwartość na szybkie wprowadzanie nowych rozwiązań. To Państwo tworzycie szczególna atmosferę szkoły i sprawiacie, że młodzi chcą poszerzać horyzonty swojej wiedzy, a po latach z sentymentem wspominają lata uczniowskie.

Szanowni Państwo!

Życzę, aby Wasza praca przynosiła jak najwięcej zadowolenia, żebyście każdego dnia znajdowali siły by wspierać młode pokolenia w przygotowaniach do poszukiwań ich dróg życiowych. Życzę wiele radości oraz wszelkiej pomyślności w Życiu osobistym.

W tym dniu najserdeczniejsze życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy i wszelkiej pomyślności składam jednocześnie pracownikom administracji i obsługi szkół, przedszkola i żłobka.

Skip to content