13 działek w Guzowie na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiskitki. Przetarg nieograniczony obejmuje 13 działek w obrębie Guzów Cukrownia.

Szczegóły dotyczące przetargu w załączniku oraz zarządzeniu. Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki) pok. 18 tel. (46) 854 50 23.

Skip to content