III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wiskitki – dz. nr ew. 122/14 w Wiskitkach

Zarządzenie nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 02.02.2024 roku

Zarządzenie nr 21Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitkiz dnia 02.02.2024 rokuw sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert…

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wiskitki w Wiskitkach

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Guzowie będącej własnością Gminy Wiskitki – NPZ.6840.4.2023.MN

Ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Guzów Ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Guzów

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Wiskitkach będącej własnością Gminy Wiskitki – NPZ.6840.3.2023.MN

Ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Wiskitki Ogłoszenie przetargu dot. sprzedaży nieruchomości w miejscowości Wiskitki

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiskitki na lata 2023-2035

Szanowni Państwo,   W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiskitki na lata 2023-2035, serdecznie…

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2023-2030

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia…

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy Wiskitki

Publikujemy zarządzenie nr 59 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 15.06.2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu…

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wiskitki – dz. nr ew. 122/14 obręb Wiskitki

Ogłoszenie sprzedaż ul. Kulinarna Ogłoszenie sprzedaż ul. Kulinarna

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Wiskitki – dz. nr ew. 122/14 obręb Wiskitki

Ogłoszenie sprzedaż ul. Kulinarna Ogłoszenie sprzedaż ul. Kulinarna

MGOPS w Wiskitkach: Wydawanie żywności

Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki, ze skierowaniami z MGOPS z 2022 r. 25.05.2023…

Sprzedaż Końcowa węgla

Drodzy Mieszkańcy! Decyzją Burmistrza obniżamy cenę węgla za 1 tonę z 2 000,00 zł na 1…

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Starowiskitki

Zarządzenie Burmistrza nr 33

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora w Szkole Podstawowej…

Ogłoszenie Zarządu Wspólnoty Gruntowej

Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Wiskitkach prowadząc statusowe czynności mając na celu aktualizację listy udziałowców Wspólnoty Gruntowej…

Skip to content