Działka w Guzowie Cukrowni czeka

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy…

Działka do wydzierżawienia w Guzowie Cukrowni

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w Guzowie…

Działka w Wiskitkach na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność…

Użyczenie części działek w Nowym Drzewiczu

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących własność…

Użyczenie lokali w Wiskitkach

Burmistrz  Miasta i  Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących…

Do sprzedania działka w Hipolitowie

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Hipolitowie. Działka o…

Ruszył otwarty konkurs ofert na zadania publiczne

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Na ten…

Ogłoszenie o zamierze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiskitki w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISKITKI w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów W miejscowości Łubno widziany był…

Gmina sprzedaje grunt w Guzowie

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza przetarg na sprzedaż działki 25/4, obręb Guzów, nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki.…

Blisko pięć hektarów w Wiskitkach na sprzedaż

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza przetarg na sprzedaż działki 122/15, obręb Wiskitki, nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki.…

Raport z dnia 15 października 2020 roku w sprawie sytuacji w systemie wodnym rzeki Pisia Gągolina

Niniejszym przesyłamy raport z dnia 15 października 2020 roku w sprawie sytuacji w systemie wodnym rzeki…

Urząd zamknięty dla interesantów od 12 października

Szanowni Państwo, w związku z rosnącą ilością potwierdzanych przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 Wójt Gminy Wiskitki podjął…

Ważna informacja dla rolników – zawieszenie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym

Szanowni Państwo, W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań spowodowanych pandemią COVID–19, Centralne Biuro Spisowe…

Kolejna debata o CPK

Szanowni Państwo, Rada Społeczna ds. CPK wniosła bardzo dużą liczbę uwag i zastrzeżeń do otrzymanego projektu…

Skip to content