Blisko pięć hektarów w Wiskitkach na sprzedaż

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza przetarg na sprzedaż działki 122/15, obręb Wiskitki, nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki. Szczegóły w załączniku PDF.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 28.01.2021 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 20. Nieruchomość można oglądać w dniu 18.01.2021 r. o godz. 10:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Wiskitki: BS Wiskitki nr konta: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040 najpóźniej do 22.01.2021 r. wpisując w tytule „(wpisać dane oferenta), dot. przetargu na sprzedaż dz. 122/15, obręb Wiskitki”. Wpłata wadium winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęła na konto Urzędu Gminy w określonym wyżej terminie tj. do 22.01.2021 r.

 

Skip to content