Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki dot. konsultacji projektu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Wiskitki

W załączeniu przekazujemy pełną dokumentację zawiadomienia Wójta. Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki FORMULARZ KONSULTACJI Regulamin Informacja została…

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia lokal nr 2 Oryszew Osada 17A – dz. 93_1 obr. Oryszew Osada

W załączeniu przekazujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia lokal nr 2 Oryszew Osada 17A – dz.…

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą, stanowiących własność Gminy Wiskitki

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą, stanowiących własność Gminy Wiskitki

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 105 obr. Wiskitki

W załączeniu przekazujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – dz. 105 obr. Wiskitki. wykaz nieruchomości przeznaczonych…

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wiskitki na rok szkolny 2020/2021

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wiskitki na rok…

Konsultacje społeczne nad projektem Uchwały zmieniającej uchwałę Nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Konsultacje społeczne nad projektem Uchwały zmieniającej uchwałę Nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia…

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – dz. 36/32-36/34 obręb Guzów Cukrownia

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. 36/32-36/34 obręb…

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – dz. 122/15 obręb Wiskitki

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. 122/15 obręb…

Praca Urzędu Gminy w Wiskitkach od dnia 25 maja 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY! Od dnia 25 maja 2020r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Wiskitki.…

Skip to content