Guzów Cukrowania – działka do nabycia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Wiskitki.

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, ogrodzona o powierzchni 0,08 ha. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 15 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

Zarządzenie o przeznaczeniu do sprzedaży Guzów 21_27

Załącznik do zarządzenia sprzedaż Guzów 21_27

Skip to content