Konsultacje społeczne – AKTUALIZACJA

Protokół:

Zamieszczamy informację z przeprowadzonych konsultacji, którą można pobrać klikając w ten link >>>

Poniżej zamieszczy wpis z 14 listopada dotyczący rozpoczynających się konsultacji.


Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe do konsultacji  projektu uchwały dotyczącej: Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017.
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 14 listopada 2016 r. do 24 listopada 2016 r. Zasady, tryb i szczegółowe informacje dotyczące konsultacji zostały określone w załączonym zarządzeniu.

Do pobrania:

Skip to content