Konsultacje

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zarządza przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Wiskitki, których przedmiotem jest ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki oraz udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

Konsultacje rozpoczną się w dniu 28 sierpnia 2023 r. i będą trwały do 6 września 2023r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone na terenie Gminy Wiskitki i skierowane będą do mieszkańców Gminy Wiskitki. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są osoby, które ukończyły 18 rok życia i stale zamieszkują teren Gminy Wiskitki. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach, może tylko jeden raz wyrazić swoją opinię w konsultowanej sprawie, określonej.

ZARZĄDZENIE NR 92 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WISKITKI z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały

Projekt uchwały – opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Załącznik do Zarządzenia Nr 92 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Skip to content