Można się z ogłaszać do XX Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Zapraszamy właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XX Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne gospodarstwo Rolne organizowanego przez Centralę KRUS w Warszawie. Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs uzyskał Patrona Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Uczestnicy Konkursu mają okazję do zaprezentowania swojego miejsca pracy i osiągnięć zawodowych , zdobycia cennych nagród a przed wszystkim poddania swojego gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który wykonują komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzają one, czy w ocenianym gospodarstwie stosowane są w praktyce zasady ochrony zdrowia i życia, a także czy wyeliminowane zostały w nim zagrożenia wypadkowe.

Ważne terminy :

21.04.2023 – upływa termin zgłaszania udziału w Konkursie

30.06.2023 – zakończenie etapu wojewódzkiego

31.10.2023 – rozstrzygnięcie konkursu i podanie wyników do publicznej wiadomości

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do PT KRUS w Żyrardowie do 21 kwietnia 2023 roku.

Regulamin Konkursu dostępny na stronie krus.gov.pl

Skip to content