Nieruchomość w Wiskitkach do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, będącej własnością Gminy Wiskitki. Nieruchomość to grunty orne o powierzchni 0,0038 ha. Tern zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.

Szczegóły w wykazie oraz zarządzeniu.

Skip to content