Obwieszczenie RDOŚ w sprawie CPK

W związku z obwieszczeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (znak: WOOŚ-II.420.85.2022.MP.162) z dnia 5 kwietnia 2023 r. dotyczącym oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z urządzeniami i obiektami niezbędnymi do jej funkcjonowania, informujemy:

– o możliwości składania uwag i wniosków do prowadzonego postepowania przez każdego, tym zainteresowanego w terminie od 7 kwietnia do 6 maja 2023 r. 

– uwagi i wnioski należy składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: CPK.udzial@warszawa.rdos.gov.pl

– materiały dotyczące raportu oddziaływania na środowisko, postanowienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie i opinia Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie dostępne są pod linkami wskazanymi poniżej oraz w załącznikach. 

Link do raportu:

http://89.171.112.10/woos/rap2022/420.85.2022.MP.zip

Link do uzupełnień:

http://89.171.112.10/woos/rap2022/420.85.2022.MP.1.zip

Errata raportu:

http://89.171.112.10/woos/rap2022/420.85.2022.MP.3.zip

Załącznik do erraty raportu: 

http://89.171.112.10/woos/rap2023/420.85.2022.MP.4.zip

Obwieszczenie – RDOŚ

opinia sanitarna dla CPK

opinia Wody Polskie dla CPK

Skip to content