Jak opłacać?

Wpłaty z tytułu: „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” należy dokonywać na rachunek Gminy Wiskitki.

Numer rachunku bankowego na który należy dokonywać wpłat: 62 9304 0002 0000 0648 2000 0320 Dane do przelewu: Gmina Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki. W tytule należy podać: Opłata za odpady, imię i nazwisko, adres nieruchomości, której dotyczy opłata oraz miesiąc lub okres za jaki opłata jest wniesiona.

Dodatkowo informujemy, że wpłat na powyższy numer rachunku można również dokonywać bez prowizji w Banku Spółdzielczym w Wiskitkach.

Uwaga!

– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wnoszona na podstawie złożonej deklaracji. Gmina Wiskitki nie wysyła dodatkowych powiadomień ani książeczek opłat.

– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega ustawie o podatku od towarów i usług dlatego Gmina Wiskitki nie wystawia faktur.

Skip to content