Odbiór odpadów zielonych i biodegradowalnych

Wraz z wiosną ruszyły prace w ogrodach. Odbyły się też pierwsze odbiory odpadów zielonych i bio. W związku z telefonami i pytaniami od mieszkańców wyjaśniamy.

Odpady zielone gmina odbiera w nieograniczonej liczbie worków z posesji, które nie korzystają z ulgi za posiadanie kompostownika. Posesje, na których wykazano posiadanie kompostownika płacą niższą o 3,5 zł za osobę stawkę. Tym samym deklarują bowiem, że odpady zielone zagospodarowują we własnym zakresie.

Jeśli są osoby zainteresowane odbiorem odpadów zielonych muszą złożyć korektę deklaracji oraz płacić pełną stawkę za odbiór odpadów (o ile nie korzystają z pozostałych ulg). W przypadku domu jednorodzinnego to kwota 25 zł za osobę.

Prosimy o zrozumienie w tej sprawie. Nie może być zgody ze strony Urzędu by jednocześnie korzystać z ulgi z tytułu posiadania kompostownika i dodatkowo oddawać odpady zielone.

Przypominamy, że w Gminie Wiskitki obowiązuje obecnie jedna z najniższych opłat za odbiór odpadów w regionie. W przypadku poszerzenia katalogu odpadów oraz częstotliwości ich odbioru wystąpiłaby konieczność podniesienia stawek – a tego nie zamierzamy robić. Dokładamy wszelkich starań by stawki były jak najniższe.

Dodatkowe odpady, jak. im. in odpady wielkogabarytowe można odwozić samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Guzowie (na terenie oczyszczalni ścieków).

Zgodnie z tegorocznym harmonogramem dla poszczególnych rejonów zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie w czerwcu. Osoby nią zainteresowane proszone są o zgłaszanie telefoniczne chęci oddania odpadów pod nr tel. 46 854 50 14 do 10 czerwca 2021 do godz. 14. Przy dokonaniu zgłoszenia należy dokładnie wymienić rodzaj oraz ilość odpadów, nieruchomość, z której mają być odebrane, oraz imię i nazwisko osoby, na którą złożono deklarację.

Skip to content