Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki

W wyznaczonym terminie konsultacji, tj. dniach od 20 października 2020 r. do dnia 4 listopada 2020 r. do godz. 16:oo, uwag i opinii do projektu uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki nie zgłoszono.

Pełna treść protokołu.

Skip to content