Raport z dnia 15 października 2020 roku w sprawie sytuacji w systemie wodnym rzeki Pisia Gągolina

Niniejszym przesyłamy raport z dnia 15 października 2020 roku w sprawie sytuacji w systemie wodnym rzeki Pisia Gągolina:
1️⃣ Stan wody w ciągu dnia wynosił 123:00 tj. 50 cm powyżej NPP = 122,50 m n.p.m – osiągnięty MaxPP dla tego obiektu= 123,00 m n.p.m. O godzinie 23:00 odnotowano obniżenie poziomu piętrzenia do poziomu 122,99 m n.p.m. ( o 1 cm).
2️⃣ Poziom wody na Jazie Lutza w Parku Miejskim im. K.A.Dittricha miał tendencję obniżania poziomu wody i został skorygowany do poziomu 2,86 m wg odczytu z łaty wodowskazowej na prawym przyczółku wlotowym jazu. Obniżenie poziomu na Jazie Lutza stało się możliwe po ustabilizowaniu się dopływu wody z górnej zlewni Pisi Gagoliny, co nastąpiło w dniu 14.10.2020 od godziny 23:30.
Stany wody na tym Jazie kształtowały się następująco:
Godzina 1:00 – 3,01 m
Godzina 6:30 – 2,96 m
Godzina 8:30 – 2,92 m
Godzina 14:00 – 2,86 m
Godzina 20:00 – 2,80 m
Z uwagi na konieczność dokonania przeglądu urządzeń wodnych w układzie wodnym Parku Miejskiego im. K.A.Dittricha – poziom wody będzie obniżany do poziomu ok.2,00 m wg odczytu z łaty wodowskazowej na prawym przyczółku wlotowym jazu, zgodnie z ustaleniami z Miastem Żyrardów.
W wyniku retencji zbiornikowej na zbiornikach wodnych: “Zalew Żyrardowski”, “Ruda”, “Centrala” i na Jazie Lutza oraz na Progu Kanałowa z wykorzystaniem naturalego poldera zalewowego w rejonie ulicy Kanałowej i Opolskiej w Żyrardowie, nastąpiło znaczące spłaszczenie fali powodziowej. Około godziny 23 odnotowano przejście fali wezbraniowej przez zbiornik wodny “Zalew Żyrardowski”.
Obserwacja posterunku wodowskazowego na rzece Pisia Gagolina w Kamionce gmina Radziejowice oraz w Chrobotach na rzece Okrzesza gmina Radziejowice, potwierdziły spadek poziomu wody w rzekach Pisia Gagolina i Okrzesza (odczyty odpowiednio – godzina 8/9 : 0,68 m i 0,96m, przy odczytach z dnia ubiegłego odpowiednio: 0,80m i 1,06 m, co stanowi dobowe obniżenie poziomu wody w rzekach odpowiednio – Pisia Gagolina o 12 cm i Okrzesza o 10 cm).
Aktualnie sytuacja jest stabilna i nie ma zagrożenia powodziowego.
opracował:
Paweł Rakszewski
Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Miasta Żyrardowa i Okolic w Żyrardowie.
Skip to content