Rusza konkurs na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Do 13 stycznia 2023 roku zainteresowani mają czas na składanie ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w 2023 roku. Na ten cel Gmina Wiskitki przeznaczyła 150 000 zł. Większość 130 tys. zł przeznaczona jest na działalność sportową, a 20 000 zł, m. in. na prowadzenie warsztatów artystycznych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, pok. 19. Szczegóły w załączniku.

Skip to content