Składanie deklaracji dotyczących źródeł ciepła

Trwa proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach. Deklaracje można zarówno odbierać, jak i składać w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe jeżeli dom posiada źródło ciepła i spalania paliw kiedykolwiek uruchomione przed 1 lipca 2021 roku. Na złożenie deklaracji mamy wówczas 12 miesięcy.

Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie uruchomione po 1 lipca deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

deklaracja dotycząca budynków i lokali mieszkalnych

deklaracja dotycząca budynków i lokali niemieszkalnych

Skip to content