Sprzedaż Końcowa węgla

Drodzy Mieszkańcy! Decyzją Burmistrza obniżamy cenę węgla za 1 tonę z 2 000,00 zł na 1 900,00 zł (niezależnie od rodzaju). Cena dotyczy wyłącznie wniosków złożonych w ramach tzw. Sprzedaży Końcowej węgla przez Gminę Wiskitki.

Informacja Facebook zakup preferencyjny paliwa stałego

W związku z nowelizacją ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Wiskitki rozpoczyna sprzedaż końcową węgla.
Cena 1 900,00 zł za 1 tonę (niezależnie od rodzaju)
Termin składania wniosków do 30 czerwca 2023 r.
Termin odbioru zakupionego węgla do 31 lipca 2023 r.
Obowiązuje nowy Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego od Gminy Wiskitki przez gospodarstwo domowe w 2023 roku w ramach Sprzedaży Końcowej do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta lub za pomocą linku poniżej

https://wiskitki.bip.net.pl/?a=5659

  • Brak limitu ilościowego przypadające na gospodarstwo domowe – Niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej (3 tony) może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.
  • Zgodnie z nowelizacją ustawy zakup węgla jest możliwy przez mieszkańców innych gmin, o ile do wniosku dołączą zaświadczenie potwierdzające wypłacenie na rzecz tego gospodarstwa domowego dodatku węglowego albo pozytywne rozpatrzenie wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wydane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zakup paliwa stałego.
  • Węgiel sprzedawany przez Gminę Wiskitki pochodzi wyłącznie z polskich kopalni.
  • Ilość węgla ograniczona.
Skip to content